Jak už jsme psali dříve, Základní Škola Sluneční v Šumperku láká k zápisu do prvních tříd všechny děti, které se chtějí v budoucnu věnovat sportovním aktivitám. Temenická škola, nabízející rozšířené hodiny tělesné výchovy na prvním i druhém stupni, teď v rámci zkvalitnění poskytovaných služeb navázala spolupráci s fotbalovou akademií Volf Soccer Academy.

Základní škola Sluneční má unikátní a naprosto ideální podmínky pro rozvoj sportovce. Hodiny tělesné výchovy vede kvalifikovaný pedagog a také erudovaní externí pracovníci z fotbalového klubu Šumperk, s nímž škola dlouhodobě spolupracuje. Teď se přidali i trenéři z Volf Soccer Academy. Tělesná výchova tím nabere na kvalitě, bude více individualizovaná a propracovaná.

Je třeba se přizpůsobit

„Jednu hodinu týdně věnujeme gymnastice a míčovým hrám, druhou bude tvořit atletická průprava a pohybové hry. V rámci třetí hodiny už proběhne fotbalový trénink, respektive trénink zaměřený na herní činnosti jednotlivce (technika s míčem, kličky, zasekávačky a tak dále) pod vedením profesionálních fotbalových trenérů z Volf Soccer Academy,“ prozradil kouč akademie Ladislav Václavský.

„Vše má svou logiku,“ říká šéftrenér mládeže FK Šumperk Petr Strnad, který má na starost kooperaci fotbalového klubu se školou. „Současné děti nechodí samy ven, nelezou po stromech, samy od sebe si nejdou zakopat na hřiště. Generace a doba je jiná, my se dětem musíme přizpůsobit. Chybějící všeobecný pohybový rozvoj nahrazujeme v tělesné výchově hodinami navíc. Nejde jen o výkonností sport, cílem je, aby si děti vybudovaly dlouhodobý vztah ke sportu a ke zdravému životnímu stylu, aby netrpěly civilizačními onemocněními a byly fyzicky i duševně zdravé,“ dodal.

Text: Volf Soccer Academy, Martin Schwarz; foto: Volf Soccer Academy